Sol et Luna

Sol et Luna to duet, który  tworzą śpiewaczka Saba Zuzanna Krasoczko oraz kompozytor, śpiewak i multiinstrumentalista Mieczysław Eligiusz Litwiński. Wykonuje pieśni i muzykę wielu różnych epok i kultur, często w językach oryginału, oraz własne kompozycje, posługując się przy tym instrumentami rodem z różnych kultur i epok. Na Lubelskiej pojawią się z programem zaduszkowym pt. „Vėlinės” Pojawią się zatem archaiczne hymny (sutartinės) oraz tradycyjne pieśni (dajnos) – ze Żmudzi, Dzukiji i Auksztoty – z akompaniamentem instrumentu strunowego kanklės.  Zaśpiewane zostaną również pieśni staropruskie w zrekonstruowanym przez lingwistów języku staropruskim. Oprócz tego będą wykonane (po litewsku i po polsku) utwory kompozycji Mieczysława Eligiusza Litwińskiego stanowiące fragmenty muzyki do spektaklu zaduszkowego – Vėlinės – (wg II części „Dziadów” Mickiewicza) zrealizowanego w końcu lat 90-tych w Wilnie z teatrem „Miraklis”.

Kultura duchowa i materialna Litwy jest we współczesnej Europie zjawiskiem wyjątkowym. Zasadniczą jej cechą jest konserwatywność, dzięki czemu zachowała ona bogaty i bezcenny przekaz starożytnego dziedzictwa indoeuropejskiego. Spuścizna ta wyraża się w archaiczności języka, pieśni i zwyczajów. Choć tak bliska geograficznie jest jednak zupełnie odmienna i mało w Polsce znana. Sprawia to przede wszystkim bariera języka, bowiem język litewski należy do grupy języków bałtyckich.

This entry was posted in 2007.

One thought on “Sol et Luna

  1. Pingback: MYŚLI PRZYZIEMNE » Blog Archive » Niezwykłe dziady i baby

Comments are closed.