kontakt

bar_kontakt.gif

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  „Chata z pomysłami”

KRS 0000152594, NIP 952-191-33-28
Biuro: ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa
tel.  501 262 259
mail: chata@chatazpomyslami.org

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Chata z pomysłami”

ul. VI Poprzeczna 23
04-614 Warszawa
tel. (22) 812-08-66
mail: sds@chatazpomyslami.org

Dojazd autobusami: 125, 525 i 115 (przystanek Instytut Kardiologii) lub kolejką SKM, KM (stacja Warszawa Anin).

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć działania „Chaty z pomysłami”, prosimy o wpłaty na konto:

Stowarzyszenie „Chata z pomysłami”
VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001

Subpages