o nas

bar_onas.gif

CHATA Z POMYSŁAMI
– Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Naszą misją jest ukazywanie wartości życia osób niepełnosprawnych. Wierzymy, że każda osoba jest niepowtarzalnym darem i ma innym wiele do ofiarowania. Staramy się tworzyć środowisko oparte na więzach przyjaźni i radości, w którym każdy czuje się akceptowany i zaproszony do wzrastania.

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w marcu 2003 roku, a w maju 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie regularnie organizuje:

  • warsztaty artystyczno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • treningi społeczne i samodzielności;
  • dni skupienia i msze św. dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i młodych przyjaciół,
  • spotkania świąteczne (wigilijne, wielkanocne, zabawy karnawałowe),
  • imprezy kulturalne, pokazy spektakli, koncerty, wystawy,
  • wyjazdy letnie i weekendowe.

Od 2004 roku Stowarzyszenie prowadzi Pracownię Działań TwórczychŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Aninie w budynku parafialnym w pomieszczeniach wyremontowanych przez członków Stowarzyszenia. Od poniedziałku do piątku odbywają się tu zajęcia artystyczne i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Tu również ma swoją siedzibę i spotyka się na próbach Teatr Klamra.

W listopadzie 2008 roku Pracownia uzyskała status Środowiskowego Domu Samopomocy. ŚDS jest finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego przez Urząd m. st. Warszawy.

Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia sprawuje Zofia Kamińska.