Zatrudnienie wspierane

Czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą wykonywać pracę zarobkową? Czy możemy pomóc im w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy?

Żeby się o tym przekonać, w styczniu 2011 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Stowarzyszenia „Chata z pomysłami” rozpoczęliśmy trening pracy, w którym uczestniczy obecnie 4-5 osób. Przy wsparciu instruktorek osoby z niepełnosprawnością sprzątają pomieszczenia Domu, dbają o teren na zewnątrz budynku, doskonalą swoje umiejętności w zakresie pomocy w kuchni i podawania do stołu. Rozwijają także umiejętności praktyczne takie jak obsługa telefonu komórkowego. Continue reading »