Zatrudnienie wspierane

Czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą wykonywać pracę zarobkową? Czy możemy pomóc im w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy?

Żeby się o tym przekonać, w styczniu 2011 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Stowarzyszenia „Chata z pomysłami” rozpoczęliśmy trening pracy, w którym uczestniczy obecnie 4-5 osób. Przy wsparciu instruktorek osoby z niepełnosprawnością sprzątają pomieszczenia Domu, dbają o teren na zewnątrz budynku, doskonalą swoje umiejętności w zakresie pomocy w kuchni i podawania do stołu. Rozwijają także umiejętności praktyczne takie jak obsługa telefonu komórkowego.

Zasadniczy trening pracy nastąpi w momencie otrzymania ofert pracy. Rozpocznie się wówczas szkolenie w zakresie samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, docierania do miejsca pracy i poprawnego wykonywania związanych z nią obowiązków. Uczestnicy będą korzystać ze wsparcia trenerki pracy tak długo, jak będzie to konieczne.

W naszych działaniach opieramy się na doświadczeniach Fundacji L’Arche w Śledziejowicach, która od czterech lat prowadzi Pracownię Zatrudnienia Wspieranego. Dzięki wsparciu zespołu Pracowni 19 osób z niepełnosprawnością intelektualną korzysta obecnie z możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Warunkiem sukcesu zatrudnienia wspieranego jest nawiązanie kontaktów z pracodawcami. Nasi uczestnicy mogą wykonywać usługi na rzecz firm, urzędów lub osób fizycznych. Poszukujemy ofert stażu lub ofert pracy w niepełnym wymiarze czasu (2-4 godziny dziennie, 2-3 razy w tygodniu), takich jak np.:
–                   pomoc w biurze lub w bibliotece,
–                   pomoc w lokalu gastronomicznym lub fryzjerskim
–                   pomoc w przygotowaniu sal na imprezy okolicznościowe
–                   sprzątanie kamienic, biur
–                   porządkowanie ogrodów
–                   porządkowanie zaplecza gospodarczego firm (magazynów, itp.)

Jesteśmy przekonani, że nasi uczestnicy sprostają wyzwaniom, jakie wiążą się z zatrudnieniem na otwartym rynku pracy. Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc w pozyskaniu ofert stażu lub ofert pracy. Prosimy o kontakt z koordynatorką działań zawodowych, Joanną Gromadzką, kom. 724 367 099,jgromadzka@wp.pl.