Seminarium „Włączać – ale jak?”

Zapraszamy na Seminarium edukacyjne „Włączać, ale jak? Tworzenie środowiska życia podstawą skutecznego włączania”
Warszawa, Wawerskie Centrum Kultury, ul. Żegańska 1, 24 października 2023 w godz. 9.00-15.30

Celem spotkania w ramach seminarium jest wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń środowisk działających wśród osób z niepełnosprawnościami, prezentacja dobrych praktyk, modeli wsparcia i nowatorskich rozwiązań w zakresie włączania osób z niepełnosprawnością w różne sfery życia społecznego.

Seminarium ma charakter edukacyjny, inspirowane jest bogatym, bo już dwudziestoletnim doświadczeniem Stowarzyszenia „Chata z pomysłami” oraz zaproszonych organizacji i instytucji (m.in. BORIS, Fundacja L’Arche, Caritas, Fundacja „Pod Sukniami”, Instytut Dobrego Życia). Ma na celu wymianę doświadczeń, ale ma być również inspiracją do działania dla środowiska rodziców i opiekunów oraz samych osób z niepełnosprawnościami. Chcemy ukazać możliwości, jakie dają działania samopomocowe, zaprezentować ideę kręgów wsparcia, małych domów pomocy oraz zastanowić się wspólnie, czym uwarunkowana jest dobra przyszłości osób z niepełnosprawnościami. Jak przygotować środowisko – pod względem infrastruktury, wsparcia asystenckiego, komunikacji alternatywnej – by osoby o różnym stopniu sprawności mogły komunikować i realizować swoje potrzeby, były rozumiane i mogły wyrażać się na tematy związane z codziennością.

Zapraszamy zarówno przedstawicieli organizacji, praktyków wsparcia, pedagogów specjalnych, terapeutów, innowatorów, jak i środowiska akademickie, by podjąć dyskusję na temat przebiegu procesu włączania i przywracania społeczeństwu jej najbardziej wrażliwych członków, którzy przy niezbędnym wsparciu wnoszą swoją obecnością i aktywnością niepowtarzalny potencjał w przestrzeń relacji społecznych i międzyludzkich.

Spotkanie otwarte będzie dla mieszkańców Warszawy, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin i opiekunów, którym zostanie zaprezentowana Mapa Wsparcia Mieszkańców Warszawy opracowana przez Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” i Wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej. 500 egzemplarzy mapy zostanie rozdystrybuowanych wśród uczestników seminarium i dostarczonych do wawerskich instytucji wparcia oraz szkół specjalnych.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na FB Stowarzyszenia „Chata z pomysłami” .

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZAPISY przez formularz: https://forms.gle/2b1TLCd7HbyB4uF38

PROGRAM
8.45 Powitalna kawa, rejestracja uczestników, stoiska wsparcia
9.15 Rozpoczęcie seminarium.
9.45 „Nic o nas bez nas”. Projekcja filmu „Jak mam” + spotkanie z autorami niezależnym
reżyser Maciej Książko i aktor Piotr Kęsik, Kraków
10.15 Panel dyskusyjny „tworzenie środowiska życia podstawą skutecznego włączania”
Zofia Kamińska, Stowarzyszenie „Chata z pomysłami”
Joanna Piłat, Komunikacja AAC, Warszawa
Anna Jaroszewska, Wspólnota L’Arche, Gdynia
11.00 Panel dyskusyjny „deinstytucjonalizacja – co powinniśmy wiedzieć”
dr Sabina Pawlik, Uniwersytet Śląski, Katowice. „O deinstytucjonalizacji słów kilka”
Adam Zawiślny, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Warszawa
Piotr Szychowski, Ekspert ds. legislacji i monitoringu prawa, U.M. Warszawa.
12.15 Przerwa kawowa, wspólne zdjęcie
performance Romka Zańko z Fundacji pod Sukniami ze Szczecina
12.45 Panel dyskusyjny „pakiet startowy – wsparcie osoby i rodziny”
 Paweł Jordan, Prezes BORIS. środowiskowy Model Kręgów Wsparcia – przyszłość
zaczyna się dziś.
Małgorzata Bortko, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Rydygiera, Warszawa wsparcie rodzin i opiekunów.
Centrum Usług Społecznych – asystenci osobiści.
14.00 Lunch
14.30 Recital Grzegorza Płonki
Tort urodzinowy 20-lat Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami”
15.30 Zakończenie seminarium

PARTNERZY WYDARZENIA: Miasto st. Warszawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Wawer, Wawerskie Centrum Kultury, Fundacja L’Arche, Fundacja „Pod Sukniami”, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.